poniedziałek, 18 listopada 2013

How long does it take...

Jak długo zajmuje nauczenie się nowego języka?
Niestety nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na to pytanie.

Dlaczego?
Zależy to od kilku czynników.

1. Ile jesteśmy w stanie poświęcić czasu każdego dnia na naukę.
Nie oszukujmy się, potrzeba czasu, skupienia i motywacji. Im więcej czasu poświęcimy, tym więcej się nauczymy. Pomocne może być wykorzystywanie np. mnemotechnik, o których już pisałam.

2. Gdzie jest dla nas granica "nauczenia się języka".
Dla każdego oznacza to coś innego. Jedni chcą się po prostu dogadać (wspomagając się gestami jesteśmy w stanie zamówić danie w restauracji czy zapytać o drogę już po kilku tygodniach nauki. Tylko czy to oznacza znajomość języka?).
Drudzy zwabieni zostają kursami, czy książkami z serii 1000/10000 najważniejszych słów, które sprawią, że zrozumiesz 70% słów danego języka. No dobrze, ale 70% to tylko pozornie dużo. Bo przecież oznacza to, że nie rozumiemy 3 na 10 słów. Średnio. A zdarzą się takie zdania, z których zrozumiemy 5 słów na 10 albo i mniej. Ale o tym napiszę osobny post.
Jeszcze inni uznają, że tak naprawdę nigdy nie będziesz w stanie poznać obcego języka na tyle, aby móc powiedzieć, że go "znasz dobrze". Ale to już opinie skrajne, z którymi się nie zgadzam.
Uważam, że ta granica jest bardzo umowna i zależy tylko i wyłącznie od tego, jak dobrze MY chemy poznać dany język.

3. Predyspozycje. Jedni uczą się szybciej, drudzy wolniej. Jedni są dobrzy z matematyki, drudzy z polskiego, jeszcze inni z chemii.

4. Czy lubisz język i kulturę. Nie oszukujmy się, nikt nie nauczy się (dobrze) języka, jeśli będzie pałał nienawiścią do języka, czy kultury danego kraju. Dlatego ważne, by uczyć się języków, które sprawiają nam radość, a nie takich, które są modne, przydatne, czy łatwe. Jeśli w ogóle można powiedzieć, że jakiś język jest przydatny, czy łatwy, a drugi nie.

Chciałam przy okazji tego tematu przedstawić (w skrócie) moją przygodę z językami, ale (w związku z tym, że mam tendencję do rozpisywania się) postanowiłam napisać o tym drugi post, który już niebawem pojawi się na blogu :)

Yoda zamawiający pizzę :)
Yoda ordering pizza :)

***

How long does it take to learn a new language?
Unfortunately, there is no (right) answer to this question.

Why?
Because (as always :)) it depends.

1. How much time can we (and how much time do we want to) spend studying.
Well, let's be honest - it takes time, focus and motivation. The more time we study, the more we will learn. Mnemotechnics can be helpful (check my previous posts).

2. Where is the line between knowing the language and not knowing it?
Some people just want to be communicative (if you use gestures you will be able to order in a restaurant or to ask direction just after couple weeks of studying. But does it mean that you KNOW the language?).
Others are tempted by courses or books that promise, that after learning 1000/10000 most important words, you will understand 70% words of the language X (X can be any language). OK, but it only sounds promising. Think about it. 70% means that you will usually understand 7 out of 10 words. And in some cases 5 out of 10. Or less. I'll write another post about this method of studying.
Yet others dare to say that you will never be able to KNOW a foreign language enough to say that you KNOW it. But I dare to disagree. I think that the line I mentioned is only in our heads and who knows better than US if we know the language well enough?

3. Predispositions. Some people learn faster than the others. Some people are better in maths, some are better in English or sciences.

4. Do you like the language and the culture?
Let's be honest - noone will learn the language (well) without liking it. That's why it is important to learn those languages that you like, not those that are in, useful or easy. If you can even say that some languages are easy and useful and others are not.

I wanted to write about my language story, but (since I always make it too loooong) I've decided to write about it in another post that will be published very soon :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz