niedziela, 22 grudnia 2013

Mistakes part 1

Chciałabym dzisiaj wspomnieć o kilku błędach, które wszyscy popełniamy podczas nauki języków obcych (a na pewno o takich, jakie ja popełniłam i wyciągnęłam z nich wnioski).

1. Największym błędem jest na pewno brak systematyczności. Bardzo trudno zmotywować się do codziennej nauki, a jest ona niezbędna, aby nauczyć się języka obcego. Nie wystarczy raz w tygodniu pouczyć się języka, dlatego nawet najlepsze kursy językowe nic nie dadzą, jeśli sami nie będziemy codziennie ćwiczyć tego, co już opanowaliśmy.

2. Drugim największym błędem jest na pewno robienie sobie przerw w nauce. Nie mówię o kilkuminutowych przerwach, a o kilkuletnich. W liceum uczyłam się hiszpańskiego. Bardzo lubiłam ten język i opanowałam go dość dobrze. Niestety zrobiłam sobie dość długą przerwę i zapomniałam conajmniej 50% materiału. Większość badań nad językiem potwierdza, że w ciągu pierwszych trzech lat braku kontaktu z językiem zapominamy właśnie połowę tego, czego się nauczyliśmy.

3. Kolejnym błędem jest dobór języków, które nie do końca nas interesują. Wiąże się to nieodzownie z punktem 1 - trudno przecież znaleźć motywację do nauki czegoś, co nie do końca nas interesuje lub nie jest nam do niczego potrzebne. Dlatego ważne, aby jednocześnie uczyć się kultury kraju (lub krajów),w którym używany jest dany język, czytać książki na jego temat.

Ciąg dalszy nastąpi... :)

***
I would like to mention today few mistakes everyone makes while learning a new language (or at least those that I've made and I've learned from them).

1. The biggest mistake is lack of regularity. It's hard to motivate oneself to study everyday, but it's necessary while learning a new language. Learning once a week is not enough. Even the best language courses won't be sufficient if we won't study everyday.

2. The second biggest mistake is taking breaks while studying. I'm not talking about little breaks while studying, what I mean is taking 1, 2, 3-years long breaks. When I was in high school I was studying Spanish. I really enjoyed it and I knew this language quite well. Unfortunately I took a long break and I forgot almost 50% of what I used to know. Most of the language experiments confirm that in the first 3 years of break we forget 50% of the material.

3. Sometimes we choose languages we're not really interested in. It's the third common mistake I would like to mention in today's post. It's hard to find a motivation to learn something we don't really like. That's why it's important to study not only the language but also the culture of the country (countries).

To be continued... :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz